Wiadomość > www.polityka.pl / Opublikowano: 25-10-2015


Nie żyje Wojciech Fangor, znakomity malarz, grafik i twórca plakatów

Odszedł twórca, który swą długą i barwną karierą mógłby obdzielić co najmniej tuzin artystów. A wydawało się, że ze swą niespożytą witalnością spokojnie dożyje stu lat.

Więcej ... http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/1638021,1,nie-zyje-wojciech-fangor-znakomity-malarz-grafik-i-tworca-plakatow.read

-