Wiadomość > www4.rp.pl / Autor: Piotr Kosiewski / Opublikowano: 30-04-2015


Namalować Apokalipsę

John Martin należał do najbardziej popularnych twórców swojego czasu. Pokazy jego obrazów przyciągały tłumy. Po śmierci dość szybko o nim zapomniano, chociaż odegrał ogromną rolę w kształtowaniu współczesnej wyobraźni masowej oraz wpłynął na powstanie kina historycznego i fantasy.

Więcej ... http://www4.rp.pl/artykul/1197673-Namalowac-Apokalipse.html

-